Tác giả: admin

Mẫu hồ sơ giảng thử – Kỳ tuyển dụng Giảng viên biên chế và thỉnh giảng – Năm học 2020-2021

Ứng viên tải mẫu Lý lịch khoa học Giảng viên tại đây. Ứng viên dự tuyển các ngành Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Kinh doanh thương mại, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng tải mẫu Giáo án lý thuyết tại đây. Ứng viên dự tuyển các ngành