Thông báo V/v mời ứng viên tham dự vòng 2 – Kỳ tuyển dụng Giảng viên biên chế và thỉnh giảng – Năm học 2019 – 2020